POLBazi

ParsGame
خرداد13

به سایت POLBazi خوش آمدید

قوانین کلی سایت:

1. استفاده از نام های مستعار نامناسب در هنگام بازی های گروهی ممنوع است و در صورت مشاهده، بازیکن خاطی از سرور اخراج خواهد شد.
2. استفاده از الفاظ زشت و رکیک اکیداً ممنوع بوده در در صورت مشاهده، بازیکن خاطی از سرور اخراج خواهد شد.
3. رعایت احترام متقابل در هنگام صحبت با بازیکن های دیگر و مدیران سرور الزامی است. در صورت توهین و بی احترامی با بازیکن خاطی بنابر تشخیص مدیر برخورد خواهد شد.
4. هر گونه تبلیغ در سرور به هر نحو مانند قرار دادن آدرس سایت در نام مستعار و ارسال آی پی سرور های دیگر اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده، برای بار اول بازیکن خاطی اخطار خواهد گرفت و در صورت تکرار اخراج خواهد شد.
5. هرگونه تجارت و خرید و فروش، چه مجازی و چه حقیقی در سرور ممنوع بوده و با بازیکن خاطی بنابر تشخیص مدیر برخورد خواهد شد.
6. استفاده از هرگونه اسکریپت، کانفیگ و برنامه ای که به هر شکل باعث برتری یک بازیکن نسبت به بازیکن های دیگر شود اکیداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده رنج آی پی بازیکن خاطی بن خواهد شد.